Телефон: 0886 72 72 07
# #

Ценоразпис

default

Ценоразпис на хирургичните медицински дейности

Утвърден със Заповед № 2 / 01 юни 2023 г.
Ценоразписът влиза в сила от 1 юни 2023 г.


Част I  Медицински дейности, заплащани пряко от пациента (извън посочените в част II )


Хирургия и Проктология* - цени на прегледи и процедури
*Проктологията e дял от хирургията, занимаваща се със заболяванията на дебелото и правото черво, както и на перианалната област.
 
Дейност Цена
1. Първичен преглед  
Включва: Видеоаноскопия с висока резолюция -  оптикодигитално увеличение + фото/видео документация ( High Resolution Anoscopy – HRA )
70 лева
2. Аноскопия с висока резолюция ( High Resolution Anoscopy – HRA ). Първичен преглед при HPV анална дисплазия с повишен риск от развитие на плоскоклетъчен анален рак.
Включва: Видеоаноскопия с висока резолюция (HRA), идентификация на лезии чрез обагряне с 5% оцетна киселина и Луголов разтвор + биопсия + вземане на материал за генотипиране на вирусния товар + фото/видео документация
90 лв
3. Електродеструкция под видеооптичен контрол на интраанални лезии ( разположени вътре в правото черво ) и дисплазии на аналния канал *една процедура 120 лв
4. Вторичен преглед и/или проследяване 20 лв
5. Видеоендоскопия / частична колоноскопия до 60 см / 120 лв
6. Отстраняване на хипертрофирала анална папила и/или хемороидален възел 
( *вкл. местна анестезия )
250 лв
7. Неоперативно лечение на хемороиди – (зависи от броя на възлите, стадия и методиката на обработка) *цената е за курс на лечение и може да включва неопределен  брой посещения (колкото е необходимо) от 150 до 450 лева*
8. Лечение на хемороидална тромбоза
(вкл. местна анестезия)
80 лв
9. Оперативно премахване на хемороидален възел (вкл. местна анестезия) 250 лв
10. Оперативно премахване на хемороиди с включена обща анестезия в болнична обстановка 1 145 лв
11. Отваряне и лаваж при инфектирана пиларна киста (вкл. местна анестезия) 150 лв
12. Оперативно премахване на пиларна киста с местна анестезия *цената е за курс на лечение и може да включва неопределен брой посещения (колкото е необходимо) 450 лв*
13. Оперативно премахване на пиларна киста с включена обща анестезия в болнична обстановка 1 145 лв
14. Операция при перианален абсцес/фистула (вкл. местна анестезия) 150 лв
15. Операция при перианален абсцес/фистула с включена обща анестезия в болнична обстановака 1 145 лв
16. Оперативно лечение на анална фисура с включена обща анестезия в болнична обстановка 1 145 лв лв
17. Отстраняване на перианални кондиломи (вкл. местна анестезия) *цената е за една процедура 120 лева*
18. Отстраняване на интраанални кондиломи
( разположени вътре в правото черво ) *цената е за курс на лечение (вкл.  местна анестезия)  и може да включва неопределен  брой посещения (колкото е необходимо)
450 лв*
19. Отстраняване на интраанални кондиломи
( разположени вътре в правото черво ) *когато се налага обща анестезия в болнична обстановка
1 145 лв*
20. Превръзка, вкл. манипулация, извършена от лекар 30 лева
21. Превръзка от медицинска сестра 20 лева
При хирургични процедури с обща анестезия се извършва консултация с лекар анестезиолог, кардиограма, кръвни изследвания, които са включени в цената и не се заплащат допълнително.


Амбулаторна хирургия с локално обезболяване – цени на интервенции
съгласно Медицински стандарт по Хиругия -  Наредба № 3 от 27.01.2015 г. на МЗ
 
Дейност Цена
1. Амбулаторни хирургични операции
Включващи: Инцизия на повърхностни гнойници, екстирпация на подкожни и кожни тумори до 3 см, екстракция на нокът с пластика, френулотомия, екстракция на чуждо тяло, електроексцизия на папиломи и базиломи
150 лева
2. Амбулаторни хирургични операции
Включващи: Екстирпация на голям повърхностен тумор над 3 см., циркумцизия, пластика на цикатрикси, ексцизия на доброкачествени кожни тумори
450 лева
За всяко плащане се издава финансов документ / касова бележка / и фактура при поискване от пациента.

Част II  Прегледи и процедури заплащани по Здравна каса съгласно НРД 2020 г.

Първичният и един контролен преглед от хирург проктолог могат да се осъществят и с талон-направление № 3 на НЗОК (хирург)  

Ред и условия за заплащане на медицинските дейности  от ЗЗОЛ

1. Първичен преглед на ЗЗОЛ
Задължително здравноосигурените лица, на които е издадено „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ - НЗОК № 3) не заплащат медицинския преглед в амбулаторни или домашни условия, който включва снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем

2. Вторичен преглед на ЗЗОЛ
Срещу издаденото „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ - НЗОК № 3), на ЗЗОЛ може да бъде извършен и един вторичен преглед в рамките на 30 дни от първичния преглед.

3. Потребителска такса
Задължително здравноосигурените лица заплащат за всяко посещение потребителска такса  в размер 2,90 лв.
Лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение сума в размер 1,00 лв.
Потребителска такса не се заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3 от ЗЗО, както и от лицата със заболявания, посочени „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ гарантирани от НЗОК за извънболнична специализирана медицинска помощ по пакет ХИРУРГИЯ съгласно Приложение № 10 към НРД 2020 за медицинските дейности
Код    Специалност
25    ХИРУРГИЯ


 
  Специализирани медицински дейности
89.34 Мануално изследване на ректум
91.73 Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване
93.59 Имобилизация
93.52 Поставяне на шийна яка
86.09 Инцизия на меки тъкани
86.59 Шев на меки тъкани
96.58 Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж
86.28 Диагностика и обработка на фистули
96.36 Промивка на гастростома и ентеростома
96.26 Мануална репозиция при ректален пролапс
54.0 Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна стена
34.01 Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на гръдна стена
54.62 Вторичен шев при гранулираща коремна рана
49.21 Аноскопия
49.41 Репозиция на хемороиди
86.04 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
86.09 Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
86.22 Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
86.59 Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
86.23 Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
Z12.1 Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област
Z12.3 Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на млечна жлеза

Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности, съгласно общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.

Високоспециализирани медицински дейности

85.11 Вземане на биопсичен материал от гърда
40.11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел


Оборудване и осъществяване на ВСД, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.

85.0 Инцизия на гръдна жлеза
Оборудване и осъществяване на ВСД, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
                                                          
 

Финансиране на дейности в Медицински център ФАМА МЕДИКАЛ

За някои дейности в Медицински център „Фама Медикал” ЕООД ние разчитаме на прецизна високотехнологична апаратура. Нейното закупуване и поддръжка изискват значителни средства.

Диагностичните и лечебните процедури извършени с помощта на високотехнологична апаратура за съжаление не се гарантират и финансират от НЗОК. За да могат да бъдат приложени цените им се включват в съответни пакети за диагностика или лечение и се заплащат от пациента.

Медицински център „Фама Медикал” ЕООД работи и с направления по НЗОК за специализирана доболнична помощ, но само до обема БАЗОВИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ гарантирани от бюджета на НЗОК за извънболнична специализирана медицинска помощ по пакет ХИРУРГИЯ съгласно Приложение № 10 към НРД 2020-2022 г.

Ако пациентите по собствено желание искат да се възползват от възможностите на апаратурата и консумативите негарантирани от НЗОК те следва за заплатят стойността на съответния пакет по утвърден ценоразпис.

Ако позвате валидно направление дължите потребителска такса в размер 2,90 лв. В случаите, когато сте освободени от нея, е необходимо да ни представите документ за удостоверяване.

Ако се наложи болнично лечение това се осъществява в съответствие с Наредбата за Осъществяване на Достъп до Медицинска Помощ приета с ПМС № 119 / 22.05.2006, чл. 2 ал. 3 и чл. 3, ал. 1, ал. 4 и ал. 5.