Телефон: 0886 72 72 07
# #

Лечение анални фистули с автоложно тъканно лепило

default

Регенеративно лечение на фистули с Obsidian® RFT

Автоложно, биоактивно, богато на тромбоцити тъканно лепило за лечение на фистули, предоставящо щадяща сфинктера минимално инвазивна процедура. Obsidian® RFT може да затвори и излекува фистули и може да се прилага заедно с антибиотици, вложени в Obsidian® RFT.1-3


Обичайните техники при операция на фистула могат да се изпълняват съвместно с Obsidian® RFT.

Obsidian® RFT е автоложно, биоактивно, богато на тромбоцити тъканно лепило с удължено освобождаване на неактивирани тромбоцити, което при контакт с тъканта, освобождава фактори на растежа, които подобряват тъканната регенерация и лекуват фистулите. Специалната четка за фистула, включена в комплекта Obsidian® RFT, улеснява подготовката на фистулния тракт преди прилагане. Запълването на фистулния тракт с Obsidian® RFT ускорява тъканната пролиферация, за да подпомогне заздравяването и чрез противовъзпалителните и антимикробни свойства на тромбоцитите може да предложи контрол на потенциалното замърсяване. Obsidian® RFT се абсорбира напълно. С използване на системата Vivostat® за съвместно доставяне, Obsidian® RFT може да се прилага съвместно с антибиотици, вложени в богатото на тромбоцити фибриново тъканно лепило.1-3

Obsidian® RFT се приготвя и използва със системата Vivostat®
Системата Vivostat® е първата и единствена система за приготвяне и прилагане на място на изцяло автоложно биоактивно богато на тромбоцити тъканно лепило – Obsidian® RFT

Процесорният модул Vivostat® автоматично приготвя биоактивното богато на тромбоцити тъканно лепило от 120 ml от собствената кръв на пациента

Obsidian® RFT се зарежда в модула за прилагане Vivostat® (APL 400) или модула за прилагане за съвместно доставяне Vivostat® (APL 404) за опцията за съвместно доставяне и лесно се прилага във фистулния тракт с използване на ендоскопския катетър

 

Три стъпки за подготвяне и прилагане на Obsidian® RFT

Три стъпки за подготвяне и прилагане на Obsidian® RFT


 
Obsidian® RFT за лечение на анална фистула:

Obsidian® RFT за лечение на анална фистула:

Екстрасфинктерни, супрасфинктерни, транссфинктерни и интрасфинктерни фистули.

Хирургична процедура с Obsidian® RFT

ЧАСТ 1: Подготвяне на фистулния тракт
Фитилът трябва да е сложен 4-6 седмици преди хирургичната процедура
 
1.Открийте фистулния тракт(ове)
2.Вкарайте фистулната четка (Ovesco). Почистете фистулния тракт(ове) с движение напред-назад (x20), като премахнете неваскуларизираната тъкан
3.Промийте фистулния тракт(ове) с физиологичен разтвор (37o C)
4.Повторете цикъла на дебридман и промиване (стъпки 2 и 3), ако е необходимо. Важно: Щателно почиствайте фистулната четка между процедурите на дебридман.
5.Приложете Z-образен шев или факултативно лигавично ламбо
6.Направете Cava Test, за да проверите здравината и устойчивостта на шева на вътрешното устие. Процедура: 1. Приложете Z-образен шев 2. Затегнете шева без напълно да го затваряте 3. Навлажнете зоната, като прилагате физиологичен разтвор от външното устие с подходящо налягане 4. Уверете се, че няма течове от вътрешното устие и шевът е достатъчно здрав 5. Разхлабете Z-образния шев и вкарайте апликаторното устройство, за да приложите Obsidian® RFT (вж. Част 2).

ЧАСТ 2: Прилагане на Obsidian® RFT
1.Вкарайте ендоскопския катетър Obsidian® RFT от дисталното външно устие на фистулата към интралуминалното проксимално вътрешно устие на фистулата
2.Прилагайте Obsidian® RFT постоянно, докато бавно изтегляте катетъра, използвайки настройката за прилагане “Jet No Air” (Невпръскване на въздух). Факултативно може да бъдат доставени 1-5 ml второ вещество заедно с Obsidian® RFT (напр. антибиотик).
3.Затворете вътрешния отвор на фистулата чрез шев или чрез лигавично ламбо
4.Факултативно инжектирайте останалата част от Obsidian® RFT около вътрешното устие на фистулата
5.Външното устие на фистулата оставя отворено
Покрийте с незалепваща превръзка 

Лечението с Obsidian® RFT може да бъде повторено за пълно излекуване на фистулата(ите)
  • Obsidian® RFT ефективно затваря и лекува фистулите1-3
  • Obsidian® RFT осигурява щадяща сфинктера минимално инвазивна процедура1-3
  • Obsidian® RFT може да се доставя заедно с антибиотик, вложен в биоактивното тъканно лепило

Obsidian® RFT (Regenerative Fistula Treatment)

Obsidian® RFT е автоложен, биоактивен богат на тромбоцити уплътнител за регенеративно лечение на фистули, осигуряващ минимално инвазивна процедура в колопроктологията, съхраняваща сфинктера.
Obsidian® RFT е предназначен за затваряне и заздравяване на фистули и може да бъде доставен съвместно с антибиотици, вградени в богатия на тромбоцити уплътнител. Obsidian® RFT се приготвя и прилага на място от собствената кръв на пациента с помощта на системата Vivostat®.
Комплектът Obsidian® RFT включва специална четка за фистула за лесно и ефективно отстраняване на фистулния тракт.

  SEALING I HEALING I REGENERATION
Vivostat® е единствената в света система за подготовка на място и прилагане на автоложен концентриран фибрин и фибринови уплътнители (лепило), обогатени с тромбоцити.

Напълно автоматизираната система Vivostat® се състои от три компонента:
•          Процесорът, той се използва за обработка на кръвта на пациента и приготвяне на фибриновия уплътнител Vivostat или разтвора Vivostat®® PRF.
•          Устройството за апликатор - Апликаторът контролира доставянето на разтвора Vivostat® до мястото на лечение.
•          Комплектът за еднократна употреба: Комплектът за еднократна употреба съдържа всички компоненти, необходими за приготвяне и прилагане на Vivostat (Vivostat® Fibrin, Vivostat® PRF, Obsidian® ASG, Obsidian® RFT и ArthroZheal®). Предлага се с набор от устройства, всяко от които е оптимизирано за различни видове приложения.


Obsidian® RFT (Regenerative Fistula Treatment)


Уникалността на системата Vivostat® е нов патентован биотехнологичен процес, който позволява надеждно и възпроизводимо приготвяне на автоложен фибринов уплътнител (лепило) или богат на тромбоцити фибрин (PRF) без използване на криопреципитация и без необходимост от отделен тромбинов компонент.

Системата Vivostat® е разработена с акцент върху удобството за потребителя и процесът е удобен и напълно автоматизиран. Продуктите са проектирани да предоставят превъзходни решения в множество настройки, независимо дали се използват в хирургично отделение, център за грижи за рани или централно, например в трансфузионния център или кръвната банка. Работата със системата е ясна и интуитивна, което я прави лесна за използване от здравния персонал.
Vivostat (Vivostat® Fibrin, Vivostat® PRF, Obsidian® ASG, Obsidian® RFT и ArthroZheal®) осигуряват хемостаза, тъканно запечатване и тъканно възстановяване за редица хирургични области, което позволява по-бързи и по-добри клинични резултати.
Коремната хирургия обхваща голям брой процедури. Много от тях се извършват с минимално инвазивни техники, а способността за използване на ендоскопския апликатор Vivostat® се оказа много полезна. Vivostat® се използва в широк спектър от тези процедури - като:

•          Резекции на части от черен дроб
•          Панкреас
•          Далак
•          Фиксиране на херниално платно
•          Фистули

Някои общи предизвикателства, които се прилагат за повечето коремни процедури, са :
•          Хемостаза
•          Запечатване на обработваната зона
•          Залепване, фиксиране на херниално платно
•          Регенерация на тъкан

Vivostat предлага на хирурга избор от два продукта, които могат да помогнат за преодоляване на тези предизвикателства. Ако хемостазата, запечатването или залепването са основните предизвикателства, Vivostat® Fibrin Sealant е отличен избор. Ако това е комбинация от хемостаза, запечатване, залепване и регенерация на тъкан, Vivostat® PRF е идеалният продукт.
Vivostat Autologous Fibrin Sealant е автоложен уплътнител, който превъзхожда другите фибринови уплътнители по параметри като полимеризация, еластичност, адхезия и въздействие върху тъканите.

Vivostat® PRF е продукт, обогатен с тромбоцити от второ поколение, действащ едновременно като хемостат/уплътнител, като в същото време подпомага регенерацията на тъканите и заздравяването на рани.

Повече на https://www.vivostat.com/